גיליון 17 – איכות הסביבה, ינו' 06

אריזות מזון ואיכות החיים והסביבה, ד"ר יוחנן ערבות

<p dir="RTL"><span style="color: #3366ff;">ד"ר יוחנן ערבות</span>
<span style="color: #3366ff;">מנהל פיתוח ורכש אריזות, תשלובת החלב, תנובה</span></p>
<p dir="RTL"><strong>טיפול בפסולת מהווה בעיה חמורה</strong><strong> </strong><strong>בעולם המערבי בפרט ובעולם בכלל. זאת מאחר והשפעת האשפה הביתית</strong><strong> </strong><strong>והתעשייתית אינה רק מקומית בלבד, במקום זריקתה, אלא בעלת</strong><strong> </strong><strong>השפעה כלל עולמית, מהאספקט של איכות הסביבה והשלכותיו האקולוגיות והבריאותיות</strong><strong>. </strong>
<strong>בשנת 2004 יוצרו במדינת ישראל כ- 450 אלף טון אשפה, מתוכם 65 אלף טון פסולת</strong><strong> </strong><strong>הפלסטית, שהם כ- 15% ממשקל האשפה, ו- 35% מנפח האשפה. מתוך כמויות אשפה אלו</strong><strong> </strong><strong>ממוחזרים רק 30 אלף טון המורכבים מ- 7% מכלל הפסולת הפלסטית, 30% מכלל פסולת הנייר</strong><strong> </strong><strong>ו- 57% מפסולת הברזל</strong>.</p>
<p dir="RTL"><strong>טיפול בפסולת</strong><strong> </strong><strong>– </strong><strong>מיחזור</strong>
טיפול בפסולת הביתית מהווה בעיה חמורה בעולם המערבי בפרט ובעולם בכלל. במשך השנים פותחו מספר שיטות בעולם לטיפול בפסולת. העלאת המודעות הסביבתית במיוחד ע"י אירגון "GREENPEACE" ומפלגת הירוקים בגרמניה, הביאה את נושא הפסולת הביתית והתעשייתית למרכז הבמה הפוליטית במיוחד בארצות המתועשות. כתוצאה מכך גדלו המשאבים לפיתרון הבעיה, הן ע"י קנסות ישירים ועקיפים ליצרני האריזות והמזון, והן ע"י חינוך האוכלוסייה. חלק מהפתרונות הינם קיצוניים ומיושמים בעיקר גרמניה, שוויץ, אוסטריה וביפן. לדוגמא, בעיר יוקהומה ביפן, קיבלו התושבים חוברת הסבר כיצד למיין 518 קבוצות מוצרים ל -44 קטגוריות שונות של מיחזור אשפה ביתית. עקב מחסור במקומות הטמנה, שורפים ביפן 80% מכלל האשפה, כאשר המטרה בחמש השנים הבאות היא לצמצם ב- 30% את כמות האשפה.
חוק הפיקדון הישראלי שהחל לפעול בשנת 2002 מוגדר כהצלחה ע"י ארגון "מגמה ירוקה", למרות שעדיין לא הגיע ליעדו המקורי של איסוף 70% מכלל מיכלי המשקה עד לנפח 1.5 ליטר. מלבד שיפור ניקיון חוצות מדינת ישראל, הוא תרם להפחתה של 8% מנפח הפסולת הנשלחת להטמנה, ולחיסכון במשאבי חול ופלסטיק המיועדים לייצור זכוכית ומוצרי פלסטיק.</p>
<p dir="RTL">השפעת האשפה הביתית אינה רק מקומית במקום זריקתה, אלא בעלת השפעה כלל עולמית. זריקת פסולת למקורות מים גורמת לנזקים ארוכי שנים מלבד נזק מידי של השמדת צמחייה ובעלי חיים ימיים. מדענים בריטים מצאו, שפסולת פלסטיק הנזרקת לימים ובמיוחד לאוקיינוסים מתפזרת בקרקעית ועוברת תהליך ארוזיה (שחיקה) בדומה לסלעים. תהליך הארוזיה נגרם בעקבות זרמי מים ובעיקר תנועות חול בקרקעית הים. כתוצאה מתהליך הארוזיה מוצרי הפלסטיק מתפרקים פירוק מכאני ונוצרים גרגירים מיקרוסקופיים שמתפזרים בקרקעית, על פני הים ובחופים. בעלי חיים בולעים את החלקיקים הנ"ל יחד עם מזונם הטבעי, ולבסוף מגיעים חלקיקי הפלסטיק לתזונת האדם. תהליך הארוזיה הינו בלתי הפיך, גם אם תופסק השלכת הפסולת לימים, ולטענת החוקרים הוא יימשך מאות ואף אלפי שנים.</p>
<p dir="RTL"><strong>פסולת פלסטיק הנזרקת לימים ובמיוחד</strong><strong> </strong><strong>לאוקיינוסים מתפזרת בקרקעית ועוברת תהליך ארוזיה (שחיקה) עד שנוצרים גרגירים</strong><strong> </strong><strong>מיקרוסקופיים שמתפזרים בקרקעית, על פני הים ובחופים. בעלי חיים בולעים את החלקיקים</strong><strong> </strong><strong>יחד עם מזונם הטבעי, ולבסוף מגיעים חלקיקי הפלסטיק לתזונת האדם. תהליך הארוזיה הינו</strong><strong> </strong><strong>בלתי הפיך, כך שגם אם תופסק השלכת הפסולת לימים, הוא יימשך מאות ואף אלפי</strong><strong> </strong><strong>שנים</strong></p>
<p dir="RTL"><strong>בחירת חומרי אריזה</strong>
הפחתת משקל חמרי אריזה בנוסף לטיפול בפסולת מתרחש תהליך מקביל של הפחתת משקל חומרי האריזה. חברת Nakashimato מיפן, הוציאה לשוק לאחרונה צנצנת זכוכית לריבה, הקלה במשקלה בכ- 30% לעומת הצנצנת הסטנדרטית. משקלה הנמוך של הצנצנת תורם לפליטת CO2 נמוכה יותר, מאחר ונדרש פחות דלק להתכת הזכוכית ולהובלת המוצרים המוגמרים.
מחקר אמריקאי ממליץ שכאשר צריכה להיות בחירה בין אריזה המורכבת מחומר גלם אחד, הקל למיחזור, אולם בעל משקל גבוה כנגד אריזה רב שכבתית, אשר בעייתית במיחזור, אולם בעל משקל נמוך, יש עדיפות לאריזה הקלה למרות השפעתה "הקשה יותר" על הסביבה. יתרה מכך, לדעת החוקרים, לא צריך לבחון רק את היבט האריזה, אלא גם את השפעתה על שמירת המזון ומשך חיי המדף שלו. בדרך כלל באריזות חד שכבתיות חיי המדף של המוצר קצרים יותר מאשר באריזות רב שכבתיות. הדבר גורם הן לקילקול מהיר יותר של מזון וזריקתו, והן לשימוש גדול יותר של אריזות עקב צריכה גבוהה יותר של מזון באותו פרק זמן.</p>
<p dir="RTL">migration
תהליך אחר לא פחות דרמטי הינו נדידה (MIGRATION) של מרכיבי אריזה, ובמיוחד רכיבי פלסטיק שונים, מהאריזות לתוך המזון עצמו. בעת תהליכי הפולימריזציה חלק מהמרכיבים נמצאים בעודף כדי להבטיח שבניית הפולימר תהיה מיטבית. מרכיבים אלו, נמצאים אומנם בפלסטיק בסיום התהליך, אולם אינם קשורים כימית לפולימר, ויכולים לנדוד ממנו לתוך המזון עצמו. עוצמת תהליך הנדידה מושפעת מארבעה גורמים עיקריים: הרכב המזון, טמפרטורת המילוי והאיחסון, שטח המגע בין המזון לאריזה ומשך המגע ביניהם. ככל שהמזון שמן יותר, טמפרטורת המילוי והאיחסון גבוהה יותר ושטח וזמן המגע גדולים יותר, כך רמת הנדידה גבוהה יותר.
מדענים מצאו שפגיעה בכושר הראיה של קשישים הושפעה לעיתים מהימצאות מונומרים פלסטיים בקרנית העין. בשנים האחרונות חוקקו, בעיקר בקהילת השוק האירופאי המשותף ובארה"ב חוקים מחמירים למדידת נדידת מרכיבים פלסטיים מחומרי אריזה למזון. בישראל מחייב בשנה האחרונה מכון התקנים יבואנים של חומרי אריזה לערוך בדיקות בהתאם לתקן ישראלי. אולם, כיום נבדקות רק חומרי אריזה מיובאים לארץ, ואילו מוצרי מזון שמיובאים ארוזים אינם נבדקים.</p>
<p dir="RTL">PVC
דילמת יצור חומרי אריזה מ- PVC ((Polyvinyl chloride הינה בת לפחות 30 שנה. תכונותיו של ה- PVC מתחרות בהצלחה מול יריביו הן הקונבנציונאלים (מתכת, זכוכית ונייר) והן הפלסטיים (PE, PP, PS ו- (PET. הוא בעל תכונות חוזק, גמישות, אטימות ושקיפות ועמידות כימית טובה למזונות שומניים וחומציים. בתחילה הועלו בעיות בריאותיות, אולם לאחר שיפורים שונים בתהליך יצורו, הוא אושר לשימוש ע"י ה- FDA הן למזון והן למוצרי רפואה שונים, כולל לשקיות מנות דם ועירויים. מאחר ובמרבית העולם עוברת האשפה תהליך של שריפה הועלו טענות ע"י האירגונים הירוקים, שבתהליך שריפת ה- PVC נוצר גז HCL, התורם להיווצרות גשם חומצי וכן דיאוקסינים שהינם רעלנים.
תומכי ה- PVC , טוענים בדיוק ההפך, לא רק שה- PVC אינו מזיק לסביבה, אלא הוא תורם לה. מאחר והרכבו מבוסס רק על כ- 43% ממרכיבי נפט והשאר ממלח בישול, הרי שהשפעתו על עתודות הנפט נמוכה משל חומרי הפלסטיק האחרים המורכבים מ-100% מרכיבי נפט. אומנם, בתהליך שריפתו משתחרר HCL, אולם ניתן למחזר את החומצה ההידרוכלורית, ואילו בשריפת חומרים פלסטיים אחרים משתחרר גז CO הפוגע בשכבת האוזון.</p>
<p dir="RTL">חומרים מתכלים
מרבית האריזות כיום מיוצרות מפולימרים סינטטיים, המבוססים על תוצרי נפט כגון: פולי אתילן (PE), פוליסטירן (PS) ופוליפרופילן (PP). מלבד חומרים אלו משתמשים בעיקר בתוצרי עץ (נייר וקרטון) וכן באלומיניום, מתכת וחול לייצור זכוכית.
חלק מהאריזות הקיימות כיום הינן ידידותיות לסביבה לאו דוקא בשל המודעות לאיכות הסביבה אלא בשל שיקולים כלכליים. לדוגמא, אריזה לביצים מיוצרת מנייר וקרטונים ממוחזרים. עקב המראה האפרפר של האריזה היא אינה "ייצוגית" מספיק על המדף וכיום מתחילים לארוז ביצים במגשים העשויים מפלסטיק.
בשנים האחרונות קם ענף חדש בתחום האריזות והוא אריזות המורכבות מפולימרים אורגניים, או בשמם העברי ביופלסטיק או אקופלסטיק. ישנם חומרים מתכלים המיוצרים מסוגים שונים של חומרים טבעיים כגון: תאית, בדים וסיבים טבעיים, עמילן, רב סוכרים וחלבון.
אריזות המורכבות מחומצה לקטית נקראים PLA ((polylactide. מחומר ה- PLA ניתן כיום לייצר:
א. חומרי אריזה – המתאימים לממתקים, חטיפים, גביעים ואף לבקבוקים.
ב. מוצרי טקסטיל – המקבילים למוצרי כותנה, צמר ואף שטיחים.
ג. כירורגיה – תחליף לברגים לניתוחים אורטופדיים.
עם סיום השימוש באריזה, הטיפול בה הינו כבכל אשפה אחרת. כאשר האריזה מועברת למטמונת האשפה, מתחיל בה תהליך פירוק על ידי פעילות של פטריות וחיידקים שונים. מאחר שפולימרים מתכלים מכילים בעיקר קשרים אסטריים, פפטידיים ואצטליים, תהליך פירוקם מצריך נוכחות מים וחום הנמצאים מן הסתם בתוך הקומפוסט הנוצר במטמונת. כתוצאה מפירוקם של הפולימרים האורגניים נוצרים חומרים ידידותיים לסביבה כגון פחמן דו חמצני, מים והומוס.
למרות יתרונותיו הסביבתיים של ה- PLA עדיין יש בעיה כלכלית בשימושו. עקב בניה של מתקן יצור תעשייתי בודד לייצורו, מחירו בהשוואה לחומרים פלסטיים רגילים הינו פי שלושה. אולם, כיום יש מגמה של התחלת שימושו במספר אריזות. חברת Nestle לדוגמא, השיקה בחודש האחרון אריזה לשוקולד עשויה מ- PLA. לטענתם, כאשר שופכים על האריזה מים חמים האריזה נמסה מיידית.</p>
<p dir="RTL">פיתוח אריזות מתכלות ו/או נאכלות מחלבון חלב (Casein) מתבצע ע"י הפיכת חלבון החלב לפילם, אשר יכול לשמש לעטיפת גבינה צהובה. תכונות הפילם מאפשרות עמידות לרטיבות ומשמשות כחסם לזיהום חיצוני. ניתן להוסיף לפילם גם מרככים ובכך לשפר את גמישותו, אולם אז הוא מאבד את יתרונו כפילם אכיל.</p>
<p dir="RTL"><strong>מדענים מצאו שפגיעה בכושר הראיה של</strong><strong> </strong><strong>קשישים הושפעה לעיתים מהימצאות מונומרים פלסטיים בקרנית העין, שמקורם במרכיבים</strong><strong> </strong><strong>פלסטיים, ש"נדדו" אל המזון מן האריזה. בשנים האחרונות חוקקו, בעיקר בקהילת השוק</strong><strong> </strong><strong>האירופאי המשותף ובארה"ב חוקים מחמירים למדידת נדידת מרכיבים פלסטיים מחומרי אריזה</strong><strong> </strong><strong>למזון</strong>.</p>
<p dir="RTL"><strong>לסיכום</strong>
טיפול בפסולת מהווה בעיה חמורה בעולם המערבי בפרט ובעולם ככלל. זאת מאחר והשפעת האשפה הביתית והתעשייתית אינה רק מקומית בלבד, במקום זריקתה, אלא בעלת השפעה כלל עולמית.</p>
<p dir="RTL">טיפול בהפחתת הפסולת יכול להתבצע במספר מישורים:
א. מיחזור – מבחינת אספקטים כלכליים, בדר"כ תהליך המיחזור אינו ריווחי עקב השקעת המשאבים הגבוהים הנצרכים, הן לאיסוף הפסולת, הן הפרדתה לקבוצות חומרי גלם , הן תהליך המיחזור עצמו והן שימוש בחומרי הגלם הממוחזרים. יחד עם זאת, בתקופה האחרונה, יש מגמה חדשה בתעשיית האופנה וביקוש למוצרי ביגוד ובית מחומרים ממוחזרים. שמחירם גבוה בדרך כלל ממוצרים רגילים אך ייתכן שקיומם יתרום לפתרון בעיית העלויות, גם אם לפחות חלקי.
ב. הפחתת משקל האריזות – הפחתת משקל האריזות תוך שמירה על תכונותיהם הינו המהלך "החם" בתחום האריזות. פיתוח חומרי גלם בעלי תכונות משופרות ומכונות מילוי מותאמות לנ"ל יכול לתרום להפחתת משקל האריזות בעשרות אחוזים.
ג. חומרים מתכלים (ביופלסטיק) – פיתוח אריזות מחומרים אורגנים מתכלים הינו ענף חדש אך מבטיח. חומר הגלם המוביל הינו PLA והוא בעל תכונות של עמידות לשומנים ולחות.עם סיום השימוש באריזה, והעברתה למטמונת האשפה, מתחיל תהליך פירוק ע"י פעילות מיקרואורגניזם ובסיומו מתקבלים חומרים ידידותיים לסביבה.
למרות יתרונותיו הסביבתיים של ה- PLA עדין יש בעיה כלכלית בשימושו ומחירו בהשוואה לחומרים פלסטיים רגילים הינו כפי שלוש לערך.
לאור המגמות שנסקרו לעיל, ניתן לומר כי שבשנים האחרונות, העלאת נושא האריזות והשפעתו על הסביבה ע"י הארגונים הירוקים, תרמה באופן ישיר לשיפור המודעות של הצרכנים, שגרמה מצידה לטיפול בנושא ע"י התעשייה. טיפול זה בא בעיקר משתי סיבות עיקריות:
1. שימוש באריזות מתכלות יכול להביא ליתרון שיווקי לעומת מתחרים הן באספקט של חדשנות והן באספקט של מודעות לאיכות הסביבה.
2. הפחתת משקל האריזות ומעבר לאריזות משופרות תורם באופן ישיר להפחתת עלות האריזה ולעיתים לשיפור בחיי המדף של המוצר המהווה מדד לטריותו בזמן הרכישה.</p>