review 41

גיליון 41 – תזונה וספורט – ינואר 2014

משולחן המערכת

החשיבות העצומה של הספורט בחיים כגורם בבריאות, חינוך, בילוי, חברה, שמירה על משקל הולכת וגדלה.

כיום עוסקים בספורט לא רק ספורטאים, אלא מגוון רחב של אנשים בכל הגילאים (קבוצות ייחודיות: ילדים, נערים, נשים, זקנים, מקצוענים, חובבים), בענפים רבים, לא רק במתכונת של ספורט עממי, אלא במנעד אינטנסיביות הנע בין פעילות מתונה ועד לכזו המאפיינת ספורט מקצועי.

התאמת הצרכים התזונתיים לאופי האימון נעשית מורכבת ומקצועית יותר גם כן. המחקר בתחום תזונת הספורט מתפתח, ויחד עימו מתחדשות, משתכללות ומתדייקות ההמלצות וההנחיות לספורטאי, במטרה למקסם ולשפר את הישגי הספורטאי, תוך שמירה על בריאותו ומיצוי הפוטנציאל הפיזיולוגי האישי.

נושאים כגון צריכת אנרגיה, עיתוי ארוחות, תוספי תזונה, הרכב גוף וסוגיות הקשורות למשקל גוף הספורטאי, מאזן נוזלים, קידום התאוששות ממאמץ, כל אלה מרכיבים את  תזונת  הספורט.

בגליון הפעם הדיאטנים המובילים בתחום תזונת הספורטאים מביאים את החידושים העדכניים ביותר, תוך הסתמכות על המחקר וגם על הנסיון.