נגישות

גיליון 14 – תזונה וזיקנה, ינו' 05

מצב בריאות הקשישים בישראל – סקר לאומי, ענת שמש, ד"ר איריס רסולי

מתוך נתוני סקר בני 60 ומעלה 1997-8, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעריכת ענת שמש, MA, MPH מנהלת תחום תכנון סקרים והערכה, אגף לכלכלת בריאות וד"ר איריס רסולי, MD, MPH מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים, אגף הגריאטריה

סקר של בני 60 ומעלה נערך בישראל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולווה על ידי ועדת היגוי בה ישבו נציגים של משרד הבריאות וגופים ממשלתיים ולאומיים אחרים.

מדגם הסקר מייצג את בני ה-60 ומעלה החיים בקהילה, מכל קבוצות האוכלוסייה, ומקיף את כל תחומי החיים – דיור, רווחה, עבודה, הרגלי בריאות, מצב בריאות, שימוש בשירותי בריאות, הרגלי חיים ועוד…

הסקר נועד ליצור בסיס נתונים אשר יאפשר לקבל תמונה עדכנית על מכלול חיי האדם המבוגר בחברה בישראל, לאתר צרכים ומוקדי מצוקה, לבדוק מגמות לאורך זמן ולסייע בקבלת החלטות והקצאת משאבים לאוכלוסייה זו.

מערכת מגזין REVIEW בחרה להציג נתונים נבחרים מתוך דו"ח לאומי חשוב זה. הנתונים בדו"ח זה נאספו בשנים 1997-8 ופורסמו לאחר עיבוד בשנת 2003. בשנת 2001 מנתה כלל אוכלוסיית ישראל כ- 6.4 מליון נפש. בני ה- 60 ומעלה היוו 13% מהאוכלוסייה, ובני ה- 65 ומעלה 9.8%. בקרב נשים שיעור בני 65 ומעלה היה 11.1%, ואילו בקרב הגברים 8.4%. ממצא זה מבטא את הבדלי תוחלת החיים בלידה בין המינים.

כ- 90% מהקשישים מתגוררים ביישובים עירוניים בעיקר ברמת גן, חיפה, בת-ים ות"א. אחוז הנשים הגרות לבד הינו יותר מכפול מזה של הגברים.

נתונים נבחרים מתוך הסקר

מצב תפקוד מרבית הקשישים הגרים בקהילה מקיימים חיים עצמאיים

13% מבני 60 ומעלה אינם מסוגלים לבצע פעילויות יומיומיות בסיסיות

23% אינם מסוגלים ללכת מחוץ לבית מרחק של 400 מ', ו- 20% אינם מסוגלים לעלות ולרדת לבד במדרגות

31% דווחו על קשיי ראיה ו- 25% על קשיי שמיעה

71% דווחו על שיניים תותבות ו- 30% על קשיי לעיסה

הפרעות שינה משמעותיות דווחו על ידי למעלה מ- 40% והיו שכיחות יותר בקרב נשים.

אורחות חיים – פעילות גופנית 36% מהקשישים החיים בקהילה עוסקים בפעילות גופנית. פעילות גופנית שכיחה יותר בקרב גברים. הפעילות השכיחה ביותר הינה הליכה (67% מהפעילים) ולאחריה התעמלות או ריקוד (43%). נמצא קשר בין ביצוע פעילות גופנית לבין דיווח על נפילות, הרגשת דכאון ובעיות נשימה. אחוז העוסקים בפעילות גופנית בקרב חולי סוכרת נמוך מהממוצע (27%)

הרגלי תזונה 86% ממשתתפי הסקר אוכלים ירקות ו- 77% אוכלים פירות. תדירות אכילת ירקות ופירות פוחתת ככל שהגיל עולה. אחוז האוכלים פירות וירקות כל יום או כמעט כל יום גבוה יותר בקרב נשואים לעומת לא נשואים, בקרב יהודים לעומת ערבים, בקרב בעלי השכלה גבוהה לעומת השכלה נמוכה לעומת אלה שלא למדו כלל, ובקרב בעלי הכנסה גבוהה 83% שותים חלב ואוכלים מוצרי חלב 21% מהנשאלים שותים רק עד 4 כוסות שתייה ביום. הרגל זה של שתיה מועטה נפוץ יותר בקרב נשים, עולים חדשים מחבר העמים ובקרב בעלי הכנסה נמוכה.