גיליון 39 – מלח, מאי 2013

משולחן המערכת

נראה, שאין צורך להסביר מדוע בחרנו דווקא בעיתוי הזה להקדיש גליון לנתרן. כאשר משרד הבריאות יוצא בתכנית לאומית להפחתה בצריכת הנתרן בישראל, וכשתנובה מובילה את תעשיית המזון לעבר חזון של בריאות עם תכנית "המצפן התזונתי", שהפחתת נתרן וסוכר מוסף היא מעמודי התווך שלה.

ישראל מצטרפת עם היוזמות להפחתת נתרן ל- 32 מדינות, בהן מתנהלות תכניות לאומיות הנמצאות בשלבים שונים של התקדמות. הצבת מטרות, יעדים ובעיקר לוח זמנים הדרגתי מאפיינים את כל התכניות.

האתגרים בהפחתת המלח, בעיקר בתעשייה, רבים ומגוונים, ובאים לידי ביטוי גם בתחום החישה, וגם