review 43

גיליון 43 – המיקרוביום – ספטמבר 2014

משולחן המערכת

המחקר של המיקרוביום האנושי וכיצד הוא יכול להשפיע על מהלך חיינו ובריאותינו עבר בעולם מפרסומים נדירים למבול פרסומי כמעט בלתי נשלט.  ההבנה שחיידקי מערכת העיכול אינם דיירים בגופנו אלא חלק ממנו, נובעת ומשליכה על ההבנה שיש קשר הדוק וסימביוטי בין המיקרוביום לבין מגוון עצום של מצבים ומחלות במערכת העיכול ומחוץ למערכת כמו אוטיזם, סוכרת ומחלות מטבוליות אחרות, סרטן ופעילות מוחית. נתונים אלו הציתו את הדמיון וגרמו להתרגשות בקהילה המדעית ובציבור שכינו אותנו כסופר אורגניזם, המורכב מתאים אנושיים וחיידקים, כאשר החיידקים הם הדומיננטיים וכותרות כמו "אנחנו –  החיידקים שלנו" התפרסמו בכל העיתונים הפופולאריים המובילים בעולם. יתרה מזו, חברות מסחריות התחילו להציע ניתוח מדויק של הרכב המיקרוביום בצואה לאורך החיים ובמצבי מחלה שונים, להקפיא צואה במודלים מקובלים של בנק רקמות ולטפל בחיידקים ובצואה במתנדבים בריאים ובמצבי מחלה שיש בהם הגיון לטיפול כמו: פסאודוממברנוס קוליטיס וגם במחלות כמו אלצהיימר, סוכרת והשמנה. למרות שהמחקר בנושא זה קיבל תאוצה עצומה בשנים האחרונות, הוא נמצא עדיין בראשיתו, וגליוננו מגיש את המידע העדכני הקיים היום. קריאה מהנה