גיליון 61 - תזונה וקוגניציה - יולי 2021

משולחן המערכת

 
מושג הבריאות הולך ומתרחב, הן מנקודת המבט המדעית, והן בתפיסות של הציבור.
אנו עדים למעבר מתפיסת בריאות הממוקדת בגוף ובאיבריו לראיה רחבה ומורכבת יותר, שמשקפת את יחסי הגומלין שבין הבריאות הגופנית לבריאות המחשבה והרגש.
יחסי גומלין אלה הם הדדיים, שכן בריאות הגוף וההתנהגות הבריאותית משפיעות על היכולות הקוגניטיביות ועל הבריאות הנפשית, ומן הצד השני של המטבע – בריאות המחשבה והנפש נמצאים באינטראקציה עם בריאות הגוף.
מעניין לזהות כי גם בתודעה הציבורית, תפיסת הבריאות הולכת לכיוון "הוליסטי". הצרכנים מתמקדים יותר בניהול אורח חיים בריא המשלב תזונה בריאה, פעילות גופנית ואיזון מנטלי ופחות בדיאטות. הסיבה העיקרית לשינוי נעוצה, ככל הנראה, בלחץ ובחרדה, שרבים חוו בשנה האחרונה.
גם בתחום הפעילות הגופנית המעבר מזהים מגמה של מעבר מתפיסת פעילות גופנית ככלי העיקרי המסייע לירידה במשקל, ולחיזוק הגוף ובריאותו, לתפיסתה ככלי המסייע לשיפור הבריאות המנטלית.
מעניין לראות, כי המחקר ומגמות אלה הולכים בד בבד. בינואר 2002, לפני כמעט 20 שנה, הוצאנו גליון, שהכיל מאמרים בנושא תזונה ובריאות מקוגניטיבית ומנטלית. אחד הנשואים המרכזיים אז היה השפעת התזונה על הסרוטונין ומצב הרוח ....
מים רבים זרמו בעולם המחקר מאז , ומשום כך מצאנו לנכון לשוב לעולם תוכן זה, ולהביא את החידושים בתחום החוקר את ההשפעות של ההתנהגות הבריאות בכלל, והתזונה בפרט, על המצב המנטלי והקוגניטיבי.