הודעה על שיעור ריבית על פקדונות לקוחות

31/08/2021

שיעור הריבית על פקדונות לקוחות אצל תנובה הוא 0.18% לשנה. ריבית זו עדכנית עד הודעה חדשה