הודעה לעיתונות - דו"חות כספיים לשנת 2013

11/03/2014

קבוצת תנובה מפרסמת היום דו"חות כספיים לשנת 2013:


גידול במכירות, ברווח הגולמי וברווח התפעולי בהשוואה לשנה קודמת; ירידה ברווח הנקי בשל מכירת נכסי נדל"ן בשנה קודמת.

אריק שור, מנכ"ל קב' תנובה: הקבוצה מתמודדת עם תחרות גדלה והולכת בכל אפיקי הפעילות שלה באמצעות השקות מוצרים חדשים בעלי ערך מוסף לצרכן לצד ניהול מושכל של הוצאות והתייעלות תפעולית בכל זרועות הקבוצה

קבוצת תנובה פרסמה היום, באמצעות חברת מבטח שמיר, את תוצאותיה המבוקרות לשנת 2013. 
 
להלן עיקרי התוצאות:
- הכנסות הקבוצה הסתכמו ב-7.17 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 6.9 מיליארד שקל בשנת 2012, גידול של כ- 4.37% ביחס לאשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה במכירות בכל תחומי פעילות הקבוצה.

- הרווח הגולמי הסתכם ב-1.97 מיליארד שקל, ביחס ל- 1.89 מיליארד שקל בשנת 2012, גידול של כ-4.35% ביחס לשנה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות הינו ללא שינוי ביחס לאשתקד ועמד על כ- 27.5%.

- הרווח התפעולי הסתכם ב-614 מיליון שקל, לעומת 566 מיליון שקל בשנת 2012, גידול של כ-8.5% ביחס לאשתקד. העלייה נבעה בעיקרה מהגידול ברווח הגולמי ומשיפור בתוצאות חברות מוחזקות. חלק משיפור זה קוזז בשל גידול בהוצאות המכירה והשיווק על השקת מוצרים חדשים ולאור התחרות הגוברת.

- הרווח הנקי לשנת 2013 הסתכם בכ- 520 מיליון שקל, לעומת 1,176 מיליארד שקל בשנת 2012, קיטון של 55.8% ביחס לאשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקרה מהכנסות ממכירת נכסי נדל"ן מהותיים בתקופה המקבילה אשתקד.
 
אריק שור, מנכ"ל קבוצת תנובה, מסר: "2013 הייתה שנה בה התחרות גברה ותנובה התמודדה עם תחרות גדלה והולכת בכל אפיקי הפעילות שלה. תוצאות 2013 משקפות את מאמצי תנובה להתאים את מוצרי הקבוצה ולהביא ערך ללקוחות ולצרכנים בקטגוריות השונות, כדוגמת תוכנית המצפן התזונתי שבמסגרתה הושקו בין היתר משקאות חלב ומעדנים לילדים מופחתי סוכר, קוטג' דל נתרן ומגוון רחב יותר של דגים קפואים איכותיים בפריסה רחבה, וכן בשיפור מגוון המוצרים ללקוחות השוק המקצועי".

עוד הוסיף שור ואמר "השנה התמקדנו בשיפור התהליכים הפנים ארגוניים וניהול מושכל של הוצאות בכל זרועות הקבוצה כדי לתמוך בגידול בפעילות ללא גידול מקביל בעלויות".
 
יעקב חן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת תנובה, מסר: "נתוני הקבוצה מושפעים באופן מהותי מפעילות הנדל"ן ומהשפעות המס בשנתיים האחרונות. פעילות הנדל"ן הניבה רווחים גבוהים בשנה שעברה, ובנוסף השנה היו השפעות מיסוי חריגות בגין שינוי במדרגות המס בשנת 2014, דבר שגרם להוצאת מסים נדחים ברבעון השלישי ומאידך קיימת השפעת מס חיובית בגין סגירת שומות משנים קודמות. בניכוי ההשפעות הנ"ל הרווח הנקי עומד על 447 מיליון בשנת 2013 לעומת 378 מיליון בשנת 2012 ומשקף את המשך המאמצים של החברה להתאים מגוון מוצרים לצרכן תוך שמירה על יעילות תפעולית."

חזרה לכל ההודעות >