הודעה לצרכנים

חברת תנובה מבקשת להודיע כי חלה טעות בסימון התאריך האחרון לשימוש בכמות קטנה של מספר מוצרים:

אריזות אצבעות עמק (ברקוד 4122683), במקום תאריך 17/6/2016 סומן
התאריך 17/6/2015 , ובמקום תאריך 18/6/2016 סומן תאריך 18/6/2015 .
אריזות אצבעות מוצרלה (ברקוד 4132712), במקום תאריך 4/6/2016 סומן
התאריך 4/6/2015 .
באריזות ״המעדנייה של עמק״ (ברקוד 44711804), במקום תאריך 12/6/2016 ,
סומן התאריך 6/2016 .
בכלל המוצרים מדובר בתקלת הדפסה בלבד .
המוצרים תקינים ובטוחים לשימוש. אנו מתנצלים על התקלה.

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות צרכנים 1-800-666244 .