תנובה מדווחת דוחות לרבעון 2 - 2013

29/08/2013

רווחי קבוצת תנובה ברבעון השני 2013: כ-127 מ' ₪. הכנסות החברה גדלו בכ-4.5% ועומדות על 1.83 מיליארד ₪

רווחי החברה קטנו לעומת הרבעון השני ב-2012, בין היתר, בשל פעילויות שיווק והשקות חדשות.
תנובה פרסמה היום באמצעות חברת מבטח שמיר את תוצאות הקבוצה לרבעון השני לשנת 2013:

  • הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.83 מיליארד שקל, לעומת כ-1.75 מיליארד שקל ברבעון המקביל  של 2012 ומהווים גידול של כ-4.5%.
  • הרווח הגולמי של החברה גדל ל-510 מיליון שקל, לעומת כ-508 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.
  • הרווח התפעולי ירד מכ-165 מיליון שקל ברבעון השני בשנה שעברה לכ-141 מיליון שקל ברבעון השני של 2013, ירידה של 14%, שנבע מפעילויות שיווק והשקות חדשות.
  • רווחי קבוצת תנובה ברבעון השני 2013 עמדו על כ- 127 מיליון ₪. הרווח הנקי ללא הכנסות/הוצאות אחרות (הכוללות בעיקר רווחים ממימוש נדל"ן והמס בגינם) ירד ל- 100 מיליון ₪ לעומת 110 מיליון ₪ ברבעון מקביל אשתקד.
 
לסיכום החציון :
  • מכירות קבוצת תנובה לחציון ראשון הסתכמו ב- 3.586 מיליארד ש"ח לעומת 3.412 מיליארד ש"ח בחציון מקביל אשתקד, עלייה של 5.1%. הגידול נובע בעיקר מעלייה במכירות של מגזר הסחורות (בעיקר חלב, ביצים ופטם).
  • הרווח הגולמי של תנובה לחציון ראשון 2013- עמד על 970 מיליון ש"ח שהינו 27% מהמכירות, לעומת סך של 978 מיליון ש"ח המהווים שיעור של 28.6% מהמכירות בתקופה מקבילה אשתקד.
  • הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקרה, מאיחור בעדכון מחירי מוצרי החלב שבפיקוח ביחס לעליית מחיר המטרה של החלב הגולמי.
  • הרווח התפעולי של תנובה לחציון ראשון שנת 2013 עמד על כ- 273 מיליון ש"ח לעומת כ- 304 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
  • הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת מהירידה בשיעור הרווח הגולמי ומעלייה בהוצאות שיווק והשקות חדשות.
 
אריק שור, מנכ"ל תנובה אמר כי: "מכירות קבוצת תנובה לחציון ראשון עלו ב- 5.1%. הגידול נובע בעיקר מעלייה במכירות של מגזר הסחורות ובעיקר חלב, ביצים ופטם. הירידה ברווחים נבעה בעיקר מתמחור מוצרי החלב באופן שלא כיסה את עליית מחיר המטרה ועלויות הייצור״.
עוד הוסיף שור ואמר "הקבוצה התמודדה עם תחרות בכל אפיקי הפעילות שלה באמצעות השקת מוצרים חדשים בעלי ערך מוסף, כגון שוקו מופחת סוכר".

חזרה לכל ההודעות >