סימון כשרות רגילה וכשרות מהדרין

מוצרי תנובה מיוצרים בשתי רמות כשרות - כשרות רגילה וכשרות מהדרין.
הסיבה לחלוקה זו נובעת מהעובדה שיש חלב וחומרי גלם אחרים, שיש מחלוקת לגבי כשרותם. חלק מהפוסקים המקובלים מכשירים אותם וחלק אחר פוסלים. אשר על כן, לומר, שחומרי הגלם הללו אינם כשרים - אי אפשר, שהרי רבים וטובים מתירים אותם בשופי, אך גם לומר שהם כשרים למהדרין - לכל הדעות ולכל השיטות - אי אפשר, שהרי חלק מהפוסקים אוסרים אותם. לכן חומרים כאלו, שכשרותם נתונה במחלוקת, יכולים לשמש לייצור מוצרים בכשרות רגילה, כאשר לצורך ייצור מוצרים בכשרות מהדרין משתמשים רק בחומרים ובחלב הכשרים לכל הדעות ולכל השיטות. מיותר לומר, כי כל החומרים המשמשים לייצור בכשרות רגילה מאושרים לשימוש ע"י הרבנות הראשית לישראל וע"י ועדי כשרות מקובלים ומפורסמים בכל העולם.
 
הכשרות הרגילה מסומנת כדלהלן:
מוצרים המיוצרים במחלבת טנא נוגה בקרית מלאכי מסומנים בכיתוב "כשר בהשגחת רבנות קריית מלאכי".
מוצרים המיוצרים במחלבת רחובות מסומנים בכיתוב "כשר בהשגחת הרבנות רחובות " ומוצרים המיוצרים במחלבת תל יוסף ובמחלבת אלון תבור מסומנים בכיתוב "כשר בהשגחת הרבנות הראשית לישראל - הרב וייטמן רב תנובה".
מכיוון שהטיפול בכל מחלבות תנובה מרוכז ע"י רב תנובה הרי שהסטנדרטים לכשרות רגילה בכל מחלבות תנובה הינם זהים והכיתוב השונה איננו מלמד על הבדל כלשהו מבחינת רמת הכשרות.
 
כשרות המהדרין של תנובה מפוקחת ע"י אחד משני הגופים: בד"ץ העדה החרדית או " בד"צ ועדת מהדרין תנובה". 
מוצרי מהדרין הנמצאים תחת השגחת בד"ץ העדה חרדית ירושלים מסומנים בסמל בד"ץ העדה חרדית בתוספת של פס זהב.
מוצרי מהדרין המפוקחים ע"י בד"צ ועדת מהדרין תנובה (בראשות הרה"ג הרב מרדכי גרוס שליט"א) בשיתוף עם הרב וייטמן, חוג חת"ס בני-ברק ומחזיקי הדת בעלזא מסומנים בסמל בד"צ ועדת מהדרין הכולל את סמלי הכשרות של חוג חת"ס בני-ברק ובד"ץ בעלזא ביחד .