דיאט יופלה שמיניה טעמים משתנים 0%2

דיאט יופלה שמיניה טעמים משתנים 0%

ערכים תזונתיים

משקל 
8 גביעים
150 גרם לגביע
כשרות
בדץ ועדת מהדרין
ט.ל.ח. המידע המפורט העדכני על מוצרים, מופיע על גבי האריזות