תנובה

5312
שווק
28.03
ר
מקרר
28.04
L
3649

ס תנובה

שווק
28.03
מקרר
28.04
XL

3808

תנובה כ.פסח

ח
שווק
28.03
מקרר
28.04
L
3808

תנובה

ח
שווק
28.03
מקרר
28.04
XL


מקרא סימונים:

 • תנובה

  - כיתוב השם תנובה או לוגו תנובה: שם המשווק.
 • שווק XX.XX

  - תאריך אחרון לשיווק הביצה.
 • מקרר XX.XX

  - תאריך אחרון לשימוש, בתנאי שהביצה נשמרה בקירור.
 • XL/L/M/S

  - גודל הביצה, במיון על פי משקל, בגרמים:
  XL - מעל 73 גרם; L - בין 63 ל-73 גרם; M - בין 53 ל-63 גרם; S - מתחת ל-53 גרם.
 • ר/ב/ס/ע/ח/נ

  - אות לזיהוי תחנת המיון.
 • XXXX

  - רוד מגדל הביצים, מצוין במספר בן ארבע ספרות.
 • כ. פסח

  - כשר לפסח, סימון המתווסף בתקופת פסח.